CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO             REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE
Medijacija, pr(a)vi korak ka uspehu!

OSNOVNA OBUKA  MEDIJATORA - POSREDNIKA

02-06.12.2022.

PONEŠTO O CENTRU...

Od 2006.godine, osnovan kao organizacija, CENTAR DELUJE u OBLASTI 

mirnog rešavanja sukoba, savetodavnog
rada, razvoja demokratije i ljudskih 
prava, nudeći NOVE, KONSTRUKTIVNE 

PROGRAME i REŠENJA.                                     TIM CENTRA...

čine medijatori, spec. medijacije, treneri,
konsultanti i saradnici,predavači, 
međunarodni ekperti, autori specijal. i
akreditovanih programa, specijalizovani 
posrednici-medijatori, volonteri... 

ZAŠTO

MEDIJACIJA?

BRZO! POVOLJNO! EFIKASNO! POVERLJIVO!

MEDIJACIJA U PRIVREDI

REŠAVANJE SPOROVA - Nasuprot skupom i dugotrajanom parničenju, POSREDOVANJE - MEDIJACIJA pruža mogućnost privrednim subjektima da na BRŽI, POVOLJNIJI, POVERLJIV I FLEKSIBILAN način reše  INTERNE ili EKSTERNE sporove. 

EDUKACIJA ZAPOSLENIH/TIM BUILDING- Dobro isplanirane i organizovane obuke, omogućiće bolje razumevanje procesa i dinamiku timskog rada, uloge u timu, kao i razvijanje veština komunikacije, delegiranja uloga, timsko planiranje, rešavanje konflikata i izgradnju boljih odnosa u kolektivu. Zajedno sa Vašim menadžment timom, kreiraćemo edukativne pakete koji će pozitivno uticati na razvoj i stimulaciju poslovnih procesa u organizaciji.

Medijacija u porodičnim sporovima 
19/20.11.2022. od 10:00h

                          VIŠE NA

               office@medijacija.rs