CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO             REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE
Medijacija, pr(a)vi korak ka uspehu!

 

Na osnovu člana 38. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, za obnavlјanje dozvole za posredovanje nakon tri odnosno pet godina, potrebno je da posrednik ispuni i uslov da u toku jedne godine  pohađa najmanje deset časova stručnog usavršavanja.
U cilju pomenutog Centar realizuje specijalizovane obuke za posrednike.

 

Rešenjem br. 740-09-00366/2015-22 od 10.07.2015. CENTAR je dobio saglasnost za programe i dozvolu za sprovođenje Specijalizovanih obuka za posrednike u rešavanju sporova:

 

SPECIJALIZOVANE OBUKE

 

 

 

1. Posredovanje u privrednim sporovima (14 časova)

2. Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja (10 časova)

3. Posredovanje u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu (10 časova)

4. Medijacija u stečajnom postupku (21 čas)

5. Trening za trenere osnovne obuke za posrednike (15+25 časova)

6. Posredovanje u rešavanju sporova javnih ličnosti (10 časova)

7. Posredovanje u rešavanju porodičnih sporova (15 časova)