CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO
REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE

Medijacija, pr(a)vi korak ka uspehu!

Centar već 17 godina deluje u oblasti mirnog rešavanja sukoba, medijacije, razvoja demokratije i ljudskih prava nudeći nove, konstruktivne programe i rešenja.

ZAŠTO

MEDIJACIJA?

BRZO! POVOLJNO! EFIKASNO! POVERLJIVO!

MEDIJACIJA U PRIVREDI

REŠAVANJE SPOROVA - Nasuprot skupom i dugotrajanom parničenju, POSREDOVANJE - MEDIJACIJA pruža mogućnost privrednim subjektima da na BRŽI, POVOLJNIJI, POVERLJIV I FLEKSIBILAN način reše  INTERNE ili EKSTERNE sporove. 

EDUKACIJA ZAPOSLENIH/TIM BUILDING- Dobro isplanirane i organizovane obuke, omogućiće bolje razumevanje procesa i dinamiku timskog rada, uloge u timu, kao i razvijanje veština komunikacije, delegiranja uloga, timsko planiranje, rešavanje konflikata i izgradnju boljih odnosa u kolektivu. Zajedno sa Vašim menadžment timom, kreiraćemo edukativne pakete koji će pozitivno uticati na razvoj i stimulaciju poslovnih procesa u organizaciji.